विश्र्वास मल्टिपर्पज चॅरिटेबल ट्रस्ट

14/बी ऑडिटर सोसायटी जळगांवरोड औरंगाबाद . - 431006

कार्यालयाचा संपर्क क्रमांक व वेळ

9423454598 / 9420113498

सोम - शुक्र 9 ते 6वा.
शनि सकाळी - 9 ते 3वा.
रविवार - बंद.

ईमेल ऍड्रेस

jagdishdesale1998@gmail.com

Contact Us

संस्कार बालक मंदिर

पूर्व प्रा. विभाग ते ८ वी - मराठी / सेमी माध्यम

जळगाव रोड, जाधववाडी औरंगाबाद
संपर्क- 9421093249 / 7276764085
कार्यालयीन वेळ :- सोम - शुक्र 9 ते 6वा.
शनि सकाळी - 9 ते 3वा.
ई-मेल- info@sanskargroupofeducation.com

मोबाइल अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

संस्कार प्राथमिक विदयालय

पूर्व प्रा. विभाग ते ८ वी - मराठी / सेमी माध्यम

जाधववाडी औरंगाबाद
संपर्क- 9404527399 / 9860412189
कार्यालयीन वेळ :- सोम - शुक्र 9 ते 6वा.
शनि सकाळी - 9 ते 3वा.
ई-मेल- info@sanskargroupofeducation.com

मोबाइल अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

संस्कार माध्यमिक विदयालय

9 वी ते 10 वी - मराठी / सेमी माध्यम

हर्सल परिसर, जाधववाडी, औरंगाबाद
संपर्क- 8625219668 / 8275682580
कार्यालयीन वेळ :- सोम - शुक्र 9 ते 6वा.
शनि सकाळी - 9 ते 3वा.
ई-मेल- info@sanskargroupofeducation.com

मोबाइल अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

संस्कार इंग्लिश स्कूल व हायस्कूल

प्ले ग्रुप ते 10 वी - इंग्रजी माध्यम
State board & CBSC Pattern

मयूर पार्क जाधववाडी, औरंगाबाद
संपर्क- 9766216139 / 8554994071
कार्यालयीन वेळ :- सोम - शुक्र 9 ते 6वा.
शनि सकाळी - 9 ते 3वा.
ई-मेल- info@sanskargroupofeducation.com

मोबाइल अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा