आमच्या शाळा

आमच्या शाळा

सर्व संस्कार मराठी / सेमी -इंग्रजी व इंग्रजी शाळा विश्वास मल्टीपर्पस चॅरिटेबल ट्रस्टच्या अधीन आहे.
आपल्या पाल्याच्या उज्वल भविष्यासाठी संस्कार ग्रुप च्या विविध शाळांची आपल्या सोईनुसार निवड करून आजच प्रवेश निश्चित करा ...

संस्कार इंग्लिश स्कूल व हायस्कूल
( एसएससी व सीबीएससी प्ले ग्रुप ते 10वी )
 • 25 वर्ग
 • 18 संगणकांसह डिजिटल वर्ग
 • सीसीटीव्ही कॅमेरा
 • क्रीडा ग्राउंड आणि शिक्षक
 • फिल्टर केलेले पाणी
 • स्वच्छ - स्वच्छतागृह
 • ग्रंथालय
 • प्रयोगशाळा
 • क्रीडा स्पर्धा
 • इतर स्पर्धा परिक्षा
 • पाल्याची गुणवत्ता व परस्परसंवादासाठी मोबाइल अॅप
संस्कार बालक मंदिर
( मराठी / सेमी - इंग्रजी प्ले ग्रुप ते 8वी )
 • 30 वर्ग
 • 18 संगणकांसह डिजिटल वर्ग
 • सीसीटीव्ही कॅमेरा
 • क्रीडा ग्राउंड आणि शिक्षक
 • फिल्टर केलेले पाणी
 • स्वछ स्वच्छतागृह
 • ग्रंथालय / प्रयोगशाळा
 • शालेय पोषण आहार
 • क्रीडा स्पर्धा
 • परस्परसंवादासाठी मोबाइल अॅप
संस्कार प्राथमिक विद्यालय
( मराठी / सेमी - इंग्रजी प्ले ग्रुप ते 8वी )
 • 26 वर्ग
 • 18 संगणकांसह डिजिटल वर्ग
 • सीसीटीव्ही कॅमेरा
 • क्रीडा ग्राउंड आणि शिक्षक
 • फिल्टर केलेले पाणी
 • स्वछ स्वच्छतागृह
 • ग्रंथालय / प्रयोगशाळा
 • शालेय पोषण आहार
 • क्रीडा स्पर्धा
 • परस्परसंवादासाठी मोबाइल अॅप

संस्कार माध्यमिक विद्यालय
(एसएससी मराठी / सेमी- इंग्रजी 9वी ते 10वी)
 • 26 वर्ग
 • 18 संगणकांसह डिजिटल वर्ग
 • मागील ५ वर्षा पासून ssc चा १००% निकाल
 • सीसीटीव्ही कॅमेरा
 • क्रीडा ग्राउंड आणि शिक्षक
 • फिल्टर केलेले पाणी
 • स्वच्छ - स्वच्छतागृह
 • ग्रंथालय
 • प्रयोगशाळा
 • क्रीडा स्पर्धा
 • इतर स्पर्धा परिक्षा
 • पाल्याची गुणवत्ता व परस्परसंवादासाठी मोबाइल अॅप